Như chúng ta đều biết, công tác chủ nhiệm trong Nhà trường có một vai trò vô cùng quan trọng: Nó không chỉ góp phần vào việc thiết lập kỷ cương nề nếp, giáo dục học sinh cá biệt, ...